Wie

Trainer en gecertificeerd budgetcoach Marjoleine ten Cate van Ten Cate Budgetcoach heeft ruim 25 jaar werk-en levenservaring en gedegen kennis van schuldhulpverlening. Zij helpt mensen om hun inkomsten en uitgaven weer in evenwicht te brengen. Dit doet ze door individuele coaching, daarnaast biedt ze ook groepstrainingen aan.

Ze gelooft in de veerkracht van mensen, die, soms na een worsteling, hun problemen te boven kunnen komen of hun situatie kunnen accepteren.

Marjoleine kan met een no-nonsens insteek mensen helpen overzicht te krijgen in hun financiële situatie. Vertrouwen geven dat zij uit hun moeilijke situatie kunnen komen. Stimuleren om eigen keuzes te maken en actie te nemen. Zorgen dat ze weer grip krijgen op hun inkomsten en uitgaven. De weg wijzen in de wirwar van voorzieningen om gebruik te maken van
inkomens verruimende mogelijkheden. “Ik ondersteun mensen vanuit hun eigen kracht en competenties/vaardigheden om te veranderen”.

Oorzaken van financiële problemen zijn velerlei. Een ieder van ons kan hierin terechtkomen. Gelukkig zijn er veel mogelijkheden om ook weer uit de problemen te komen. Hiervoor is het belangrijk dat mensen zelf hun motivatie
leren aanspreken en in de doe stand komen. Inzicht in eigen gedrag en wat hierop invloed heeft is belangrijk. Daarom gebruikt Marjoleine motiverende gespreksvoering als basis voor haar coaching. De keuze om wel of niet te
veranderen blijft aan de cliënt.

Marjoleine is een door de KIWA gecertificeerd en geregistreerd budgetcoach/schuldhulpverlener volgens de eisen van de NEN 8048 (SHV III) en in het bezit van een VOG (verklaring omtrent gedrag).