Werkwijze

Oorzaken van financiële problemen zijn velerlei. Een ieder van ons kan hierin terechtkomen. Gelukkig zijn er veel mogelijkheden om ook weer uit de problemen te komen. Hiervoor is het belangrijk dat mensen zelf hun motivatie
leren aanspreken en in de doe stand komen. Inzicht in eigen gedrag en wat hierop invloed heeft is belangrijk. Daarom gebruikt Marjoleine ten Cate motiverende gespreksvoering als basis voor haar coaching. De keuze om wel of niet te
veranderen blijft aan de cliënt.

Er wordt begonnen met een intake met de medewerker. Bij de intake wordt nagegaan of budgetcoaching passend is en wat het doel van de coaching is. Hierna volgen de coachingsgesprekken.

Onderdelen van de budgetcoaching zijn:

  • Financiële/schuldenproblematiek inventariseren (omvang en oorzaak);
  • Budgetplan maken;
  • Voorzieningencheck uitvoeren;
  • Zo nodig worden VLTB-berekeningen gemaakt (vrij te laten bedrag).
  • Wet- en regelgeving wordt praktisch toegepast;
  • Er wordt een voortgangsrapportage opgesteld;
  • Pas na instemming van de medewerker wordt een rapportage naar de werkgever verstuurd;
  • Er wordt een actieve inbreng van de medewerker verwacht.
Investering: 
Op verzoek zal er een vrijblijvende offerte worden opgesteld voor het coachingstraject. In de offerte wordt de werkwijze, de lengte van het traject en de prijs nader omschreven. Indien na de intake blijkt dat budgetcoaching niet passend is, zullen de kosten beperkt blijven tot het intakegesprek.