Voor werkgevers

In Nederland heeft 1 op de 5 huishoudens betalingsproblemen. Bij de helft van hen gaat het om ernstige betalingsproblemen.  62% van de werkgevers heeft medewerkers met schulden. Te weinig mensen met ernstige betalingsproblemen maken gebruik van hulpverlening. Geldzorgen leiden vaak tot stress, concentratieverlies, ziekteverzuim en loonbeslagen. Dit komt het werk niet ten goede en loonbeslag kost u als werkgever extra tijd aan loonadministratie. 

Wanneer budgetcoaching aanbieden?

Het doel van budgetcoaching is het in evenwicht brengen van de inkomsten en uitgaven. Stap voor stap mensen het vertrouwen geven om zelf uit hun onevenwichtige situatie kunnen komen. Geldzorgen tijdig signaleren en hierop actie ondernemen is van belang. Door het inzetten van budgetcoaching wordt de kans kleiner dat schulden onbeheersbaar worden.

De volgenden signalen kunnen wijzen op betalingsproblemen.

  • Is er loonbeslag?
  • Vraagt uw medewerker u een lening of voorschot van het salaris?
  • Leent uw medewerker geld van collega’s?
  • Wordt er fraude of diefstal gepleegd?
  • Verzoekt uw medewerker om extra werkuren?
  • Is er toename van ziekteverzuim?
  • Heeft medewerker concentratieproblemen of is hij/zij stressgevoelig?

Bij inkomensval door scheiding of arbeidsongeschiktheid is de kans op betalingsproblemen groter. Om financiële problemen te voorkómen kan budgetcoaching worden aangeboden.

Marjoleine ten Cate van Ten Cate Budgetcoach kan u hierbij ondersteunen.

Bespreekbaar maken van problemen

Zowel de leidinggevende als medewerker personeelszaken kunnen gesignaleerde problemen bij uw medewerker bespreekbaar maken en vragen of ze de helpende hand kunnen bieden. Uw medewerker kan ook zelf bij hen aankloppen. Door budgetcoaching op te nemen in uw personeelsbeleid en het onderwerp in een werkoverleg te bespreken maakt u de mogelijkheid tot hulp bij financiële problemen bekend. Ook de bedrijfsarts of maatschappelijk werk kunnen doorverwijzen naar Ten Cate Budgetcoach.  De boodschap kan zijn: “Gelukkig kunnen financiële problemen vrijwel altijd worden opgelost. Dat lijkt vaak niet zo als u er middenin zit, maar er zijn veel verschillende oplossingen mogelijk. Praat erover met uw manager of iemand van personeelszaken.”

Werkwijze