Voor verwijzers

Bent u bedrijfsmaatschappelijk werker, bedrijfsarts of arbeidsdeskundige ? Zijn financiële problemen van uw cliënt medeoorzaak van stress?

Financiële problemen als oorzaak van gezondheidsklachten zijn vaak nog onderbelicht in de spreekkamer. In Nederland heeft 1 op de 5 huishoudens betalingsproblemen, omgerekend 1,5 miljoen huishoudens. Bij de helft van hen gaat het om ernstige betalingsproblemen.  62% van de werkgevers heeft medewerkers met schulden. Te weinig mensen met ernstige betalingsproblemen maken gebruik van hulpverlening. Geldzorgen leiden vaak tot stress, concentratieverlies en ziekteverzuim.

U kunt als professional de werknemer wijzen op de mogelijkheid voor budgetcoaching. Zo mogelijk kan dit via de werkgever worden vergoed.