Home

Hulp bij schulden is geen schande

In Nederland heeft 1 op de 5 huishoudens betalingsproblemen. 62% van de werkgevers heeft medewerkers met schulden. Geldzorgen leiden vaak tot stress, concentratieverlies, ziekteverzuim en loonbeslagen.

Ten Cate Budgetcoach kan ondersteuning bieden. Het doel is hierbij de inkomsten en uitgaven weer in evenwicht te brengen. Stap voor stap mensen het vertrouwen geven om zelf uit hun onevenwichtige situatie te kunnen komen.

Voor werkgevers

Heeft u werknemers met financiële problemen? Signaleert u effect op de werkuitvoer? Wilt u hulp bieden?

 

Voor werknemers

Heeft u aan het eind van uw budget nog een stuk maand over? Lukt het zelf niet om inkomsten en uitgaven in balans te brengen?

 

Voor verwijzers

Bent u bedrijfs-maatschappelijk werkers, bedrijfsarts of arbeidsdeskundige ?  Zijn financiële problemen van uw cliënt medeoorzaak van stress?